Supply - Pilotfase #1

Eerste pilotfase

De eerste pilotfase voor FreshBabel Supply heeft plaatsgevonden tussen maart en mei 2018. Om op een kleinschalige manier te experimenteren met een aantal nieuwe functionaliteiten is er een selecte pilotgroep samengesteld van 4 leveranciers en 2 kopers. Samen zijn zij actief aan het experimenteren geweest en hebben erg waardevolle input gegeven, waarbij de focus heeft gelegen op de communicatie rondom de ‘daghandel’.

Waarom een pilot?

Uit ervaring is bekend dat er veel telefonisch contact tussen bedrijven nodig is om bestellingen af te stemmen, vooral rondom beschikbare aantallen en prijzen, terwijl deze informatie vaak al vooraf bekend is. Centraal inzicht in beschikbare (en real-time) voorraad neemt een groot deel van dit onnodig contact weg, zowel voor de inkoper als voor de verkoper. B2B-webshops in de vershandel zijn tot op heden niet altijd even succesvol geweest, wat vooral komt doordat inkopers in verschillende webshops moeten inloggen, zoeken en bestellen.

In ons experiment willen we laten ervaren hoe dit anders zou zijn wanneer een inkoper direct toegang heeft tot het assortiment van verschillende leveranciers met een actueel inzicht in de op dat moment geldige prijzen. Het doel van de pilot is om erachter te komen wat er nodig is om de in- en verkoopprocessen van de ‘daghandel’ anders vorm te geven door middel van één centrale voorraad met het assortiment van meerdere leveranciers. Welke informatie is cruciaal? Welke werkwijzen worden hierdoor beïnvloed? Hoe bestellen inkopers en hoe verwerken leveranciers haar bestellingen?

“De tijd is rijp om de 
in- en verkoopprocessen 
opnieuw vorm te geven”

De pilotfase

De pilotfase is gestart met verschillende kick-off sessies om de leveranciers en kopers op weg te helpen met de eerste functionaliteiten.

Leveranciers hebben de mogelijkheid om online het assortiment te beheren, inclusief specificaties en beeldmateriaal. Daarnaast kunnen leveranciers verschillende prijsgroepen instellen, zodat klantspecifieke prijzen automatisch kunnen worden berekend op basis van de dagprijzen. Tot slot wordt de beschikbare voorraad dagelijks bijgewerkt en op deze manier aangeboden aan de kopers. Kopers kunnen alleen de voor hen beschikbaar gestelde voorraad inzien en direct bestellingen plaatsen. Dit zorgt bij hen direct voor inkooporders met de juiste aantallen, prijzen en aanvullende artikelinformatie van de leveranciers. 

Gedurende de pilotfase is gekozen om het handelspakket GreenCommerce te gebruiken om een eerste koppeling te realiseren. De koppeling wordt als standaard opgezet zodat dit ook eenvoudig voor andere handelspakketten inzetbaar wordt.

Gedurende de periode van maart tot en met eind mei 2018 is er regelmatig contact geweest tussen de verschillende deelnemers om zoveel mogelijk ervaringen te verzamelen, tussentijds de functionaliteiten te fine-tunen en nieuwe kansen te ontdekken. Tot slot heeft er een gezamenlijke evaluatie plaatsgevonden waarbij de ervaringen zijn gedeeld en de vervolgstappen zijn gepresenteerd.

Het resultaat

De pilot is succesvol verlopen en heeft geresulteerd in een flink aantal aangeboden artikelen, voorraadposities en bestellingen. In totaal zijn er in 2,5 maand o.a. 350 artikelen online gezet en zijn er 270 bestellingen aangemaakt. Wat ons betreft mooie getallen voor een experiment met een selecte deelnemersgroep.

Een belangrijker resultaat zijn de ervaringen en leermomenten die tijdens de pilotfase zijn verzameld. Zo zijn er verschillende onderwerpen getest, die variëren van de beschikbaarheid en inzichtelijkheid van voorraden, tot verschillende soorten prijsbepalingen en de verwerking van geplaatste bestellingen. Uit deze ervaringen wordt er een onderzoek gestart en zijn er een aantal ontwikkelingen opgesteld die bij de volgende pilot worden uitgevoerd. Daarnaast zal de focus liggen op de koppelingen met de systemen van leveranciers en kopers, zodat gebruikers meer voordelen gaan krijgen door het gebruik van FreshBabel Supply.

Heb je een vraag? Ik help je graag verder!

Martijn van Andel

E-mail

Blijf op de hoogte!

Wil je op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen rondom FreshBabel? 
Meld je dan hieronder aan voor de update mailing.
Heb je vragen? Neem dan contact op via: 0174 - 64 26 22.

Success! Google Analytics has been disabled.